BAUTREND

Profil razdvajanja Co-ekstrudiranim čvrstim omčama, pokrivni profil i VWS mrežica.

Osobine proizvoda:

- Pikladno za sve hodajuće WDV - siteme
- Prikladno za sve debljine slojeva
- Racionalno izvođenje u jednom radnom procesu
- Nije potrebno dodatno fugiranje
- Co-ekstrudirane čvrste omče
- Fabrički nanesen profil za zaštitu i pokrivanje
- Dostupni ljepljivi kutni djelići


Upute za obradu:
Profil razdvajanja se postavlja u visak (okomito ili vodoravno) fuge u sloju izolacije, ca. 30mm širine.
Profili se moraju obraditi odozdo prema gore. Pri tome se treba obratiti pažnja da ispust čvrste omče gornjeg profila preklapa donji, ca. 50mm, tako da se može isključiti prodiranje oborina.

Za ravnomjernu razdiobu fuga, kao i za sprečavanje onečišćenja čvrstih omči fuge ugrađuje se fabrički pokrivni profil. Naok nanošenja završnog premaza, zaštitna traka se uklanja.

Profil razdvajanja E - oblik uključujući pokrivni profil BT - DFCAP 01
Broj artikla BT- DFCAP 01
Dužina štapa 2,5 m
Šitina mrežice 50mm / 50mm ili po zahtjevu
Učvršćivanje mrežice mrežica zavarena
Jedinica pakovanja 15 kom/karton
Sadržaj pakovanja 37,5 md/karton
Jedinica pakovanja paleta 21 kartona/paleta
Sadržaj/paleta 787,5 md/paleta
Materijal profil polyvinylchlorid (PVC)
Materijal čvrste omče elastična mekanija PVC
Čvrste omče nadtalog 50 mm
Širina čvrste omče 62 mm)

  • Certifikati

    Svi Bautrend proizvodi imaju odgovarajuću atestnu dokumentaciju koja je potrebna kako za tržište BiH, tako i za zemlje EU.