BAUTREND

Profil razdvajanja PVC - čvrsta traka & VWS mrežicom.

Osobine proizvoda:

- Pikladno za sve hodajuće WDV - siteme
- Prikladno za sve jačine izolacije
- Racionalno izvođenje u jednom radnom procesu
- Nije potrebno dodatno fugiranje
- Fabrički nanesen profil za zaštitu i pokrivanje
- Dostupni ljepljivi kutni djelići
- Visoko elastična ljepljiva traka garantira trajno izoliranje fuga otporno na vrijeme i UV


Upute za obradu:
Profil razdvajanja se postavlja u visak (okomito ili vodoravno) fuge u sloju izolacije, ca. 30mm širine.
Profili se moraju obraditi odozdo prema gore. Pri tome se treba obratiti pažnja da ispust čvrste omče gornjeg profila preklapa donji, ca. 100mm, tako da se može isključiti prodiranje oborina.

Za ravnomjernu razdiobu fuga, kao i za sprečavanje onečišćenja čvrstih omči fuge, treba se u fugu postaviti odgovarajući komad (npr. traka stiropora). Profili se moraju postaviti ravni i suhi, i treba da se zaštite od vlage.

Profil razdvajanja E - oblik pro BT - DFG 01
Broj artikla BT- DFG 01
Dužina štapa 2,5 m
Šitina mrežice 45mm / 45mm ili po zahtjevu
Učvršćivanje mrežice mrežica zavarena
Jedinica pakovanja 25 kom/karton
Sadržaj pakovanja 62,5 md/karton
Jedinica pakovanja paleta 21 kartona/paleta
Sadržaj/paleta 1312,5 md/paleta
Materijal profil polyvinylchlorid (PVC)
Materijal čvrste omče visoko elastični PVC za pojačavanje mrežice
Čvrste omče nadtalog 100 mm
Širina čvrste omče 95 mm)

  • Certifikati

    Svi Bautrend proizvodi imaju odgovarajuću atestnu dokumentaciju koja je potrebna kako za tržište BiH, tako i za zemlje EU.