BAUTREND

Priključni profil za prozore sa PO-ljepljivom trakom 5,5x3mm, sa savijenim rebrom sa samoljepljivom trakom 12x0,3mm za pričvršćivanje zaštitne folije i zavarenom VWM mrežicom.

Opis proizvoda
Samoljepljivi plastični profil, opremljen sa zavarenom VWM mrežicom otpornom na kišu, PE-ljepljivom trakom kao i sa savijenim rebrom sa samoljepljivom trakom za pričvršćivanje zaštitnih folija za prozore (vrata) i okvire. Profil je čisti standardni profil, pomjeranja istog se ne mogu izuzeti.

Osobine proizvoda
- Čista obrada
- Jednostavnda obrada
- Fuge otporne na kišu
- Bez naknadnih radova čišćenja
- Smanjeni prenos zvuka
- Fuga bez održavanja
- Nije potrebna dodatna ljepljiva traka
- Obradivo prije izolacije

Upute za obradu:
Sve podloge moraju biti ravne, suhe, čiste od anti adhezivnih ostakaka, prašine, masnoće, kao i prikladne za lijepljenje.

Obavezno izvršiti probu lijepljenja

Kod specijalnih površina (slojeva lakiranja odn. praha) se prije nanošenja profila mora obraditi podloga. U tom slučaju se mora kontaktirati dobavljač prozora i vrata.

Temperatura prilikom obrade +5°C do +40°C.
Armiranje površina sa mrežicom se poslije toga vodi i utiče do ruba žbuke (preklopiti min. 10cm).
Armiranje odnosno završni premaz ne smije prelaziti lomljivo mjesto savijenog rebra, inače se savijeno rebro neće moći odvojiti.

Priključni profil za prozore 6mm BT - FAP 01
Broj artikla BT - FAP 01
Dužina štapa 1,4 m 2,4 m
Pričvršćivanje mrežice zavareno zavareno
Otisak mrežice odnosi se na klijenta odnosi se na klijenta
Jedinica pakovanja / karton 30 kom 30 kom
Sadržaj pakovanja 42 md/karton 72 md/karton
Jedinica pakovanja / paleta 40 karton/paleta 40 karton/paleta
Sadržaj paleta / paleta 1680 md/paleta 2880 md/paleta
Materijal profil polyvinylchlorid (PVC)

  • Certifikati

    Svi Bautrend proizvodi imaju odgovarajuću atestnu dokumentaciju koja je potrebna kako za tržište BiH, tako i za zemlje EU.